Skip links

Wie mag bijverdienen?

De Belgische overheid is hierover heel duidelijk: iederéén mag bijklussen.

Toch kan je in een aantal gevallen beter voorzichtig zijn. Geen paniek, we leggen het hieronder eenvoudig voor je uit!

flexijob

Je mag onbelast bijklussen vanaf 16 jaar. Ook wie 15 jaar is en de eerste twee jaren van het middelbaar heeft afgerond, komt in aanmerking.

Er is geen maximum leeftijd.

Je hoeft geen inwoner van België te zijn of een Belgische nationaliteit te hebben.

Iedereen die onder het Belgisch socialezekerheidsstelsel valt, mag via de deeleconomie bijverdienen.
Als je in België werkt is dat bijvoorbeeld automatisch het geval.

Als student mag je zonder problemen bijklussen vanaf 16 jaar.
Vanaf 15 jaar kan ook, als je de eerste twee studiejaren van je middelbaar hebt afgerond.

Om belastingen voor je ouders te vermijden kan het wel slim zijn om je inkomsten te beperken.
Lees er hier alles over.

Ook als je tijdelijk of volledig werkloos bent, mag je bijklussen.

Krijg je een uitkering? Dan is het wel even opletten geblazen om deze niet te verliezen.
We schetsen hieronder je mogelijkheden.

Geraak je er niet aan uit?
Mail dan naar [email protected] Leg uit dat je wilt bijklussen in de deeleconomie via het erkend platform Kluster. Geef ook je rijksregisternummer door. Zij kunnen dan even dubbelchecken voor jou of je geen gevaar loopt de uitkering te verliezen. 

Optie 1: Bijklussen als activiteit met een occasioneel karakter. 
Op deze manier mag je maximaal 2 keer per week en 5 keer per maand een activiteit uitvoeren. Ook dien je de controlekaart te kleuren op de dag waarop je een activiteit uitoefent. Er kunnen nog beperkingen van toepassing zijn voor jouw situatie. We raden je aan om je te informeren bij je werkloosheidsinstelling of bij de RVA alvorens klussen uit te voeren!

Optie 2: Kluster-inkomsten cumuleren met je uitkering volgens artikel 48 §1 KB.
Dit mag als je aan onderstaande voorwaarden tegelijk voldoet.
- je oefende deze activiteit al uit terwijl je tewerkgesteld was als werknemer, en dit tenminste gedurende 3 maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag
- je doet aangifte via een formulier C1 en een formulier C1A
- je verricht de activiteit voornamelijk uit tussen 18u en 7u. Deze beperking geldt niet voor de zaterdagen en de zondagen, en voor de tijdelijk werkloze evenmin voor de dagen waarop hij in zijn hoofdberoep gewoonlijk inactief is.
- het mag geen activiteit zijn als leurder, reiziger, verzekeringsagent- of makelaar.
Als je met Kluster meer verdient dan 14,25 euro op een dag, dan zal het dagbedrag van je werkloosheidsuitkering verminderd worden met het gedeelte dat de 14,25 euro overschrijdt.

Optie 3: Kluster-inkomsten cumuleren met je uitkering volgens artikel 48 §1bis KB 
= het voordeel "Springplank naar zelfstandige" 
Dit mag als je aan onderstaande voorwaarden tegelijk voldoet:
- je doet aangifte via formulier C1 en formulier C1C, en dit vóór het begin van de activiteit
- je oefende deze activiteit niet als hoofdberoep uit gedurende de afgelopen 6 jaar
- je moet de activiteit uiteraard zelf uitoefenen (en mag dus niet anderen in dienst nemen)
Als je met Kluster meer verdient dan 14,25 euro op een dag, dan zal het dagbedrag van je werkloosheidsuitkering verminderd worden met het gedeelte dat de 14,25 euro overschrijdt.
Opgelet, dit voordeel is beperkt tot 12 maanden. 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via [email protected] of de chat!

Krijg je een invaliditeitsuitkering? Let dan even op!

Voorlopig is de regelgeving van het RIZIV niet aangepast op het bijklussen in de deeleconomie. Je zal merken dat de regels daarom niet in verhouding zijn. Wij stellen alles in het werk om hier een aangepaste regeling voor aan te vragen.

Aanvraag werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid 

Je bent verplicht een aanvraag in te dienen bij het ziekenfonds. Hierbij geef je aan op welke datum je wilt starten met bijklussen. Je adviserende geneesheer krijgt deze aanvraag en zal het moeten goedkeuren. Hou hier rekening mee bij het omschrijven van je taken: wees concreet en beperk je tot de taken die jij mag en wilt uitvoeren.

Hou rekening met een vermindering in je uitkering 

De eerste 6 maanden is er niets aan de hand. Vanaf de zevende maand na je aanvraag vermindert je uitkering met 10% gedurende enkele jaren*. Dit is ongeacht het aantal klussen dat je doet of het bedrag dat je ermee verdient. Wie vaak bijklust kan er nog steeds voordeel uit halen, maar reken het even goed uit voor dat je er aan begint.

Denk er dus aan: als je niet meer klust, laat dan onmiddellijk je toelating stopzetten!

*vanaf het vierde kalenderjaar na je aanvraag kan je weer helemaal gerust zijn en bijklussen zonder dat je uitkering vermindert. Er wordt vanaf dan namelijk énkel een vermindering van je uitkering toegepast als je netto meer verdient dan +- 18.000 euro per jaar. Aangezien je via de deeleconomie maximaal 6.340 euro per jaar mag verdienen, kom je nooit in die gevarenzone.

Als gepensioneerde mag je perfect bijklussen!
De kans is groot dat je de volledige grens van 6.340 per jaar mag benutten.

Soms is jouw situatie zo uniek, dat er nog andere beperkingen van kracht kunnen zijn.
Om 100% zeker te zijn, bel je best met de pensioenlijn op het telefoonnummer 1765.
Zij kunnen jouw concreet dossier inkijken en helpen je graag verder! Hou je rijksregisternummer bij de hand.

Opgelet: ontvang jij een IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen)?
Dan mag je nooit meer dan 5.000 per jaar bijverdienen om deze te behouden.

Als werknemer kan je perfect bijklussen tot 6.340 per jaar!
Het maakt geen verschil of je deeltijds of voltijds aan het werk bent.

Ook in het soort dienst dat je uitvoert ben je volledig vrij.
Voorbeeld: een metser in loondienst mag perfect metselwerken uitvoeren via Kluster. Een zelfstandige metser kan dit uiteraard niet, maar mag wel ander soort taken uitvoeren als particulier. 

Ontvang je naast je loon ook een uitkering? Dan kan het handig zijn om even te mailen naar [email protected]
Leg uit dat je wilt bijklussen in de deeleconomie via het erkend platform Kluster. Geef ook je rijksregisternummer door.
Zij kunnen dan even dubbelchecken voor jou of je geen gevaar loopt de uitkering te verliezen.

Als zelfstandige heb je twee opties:

Optie 1: Kluster gebruiken als professional

Je gebruikt Kluster om via het platform meer klanten te vinden. Je kan rechtstreeks reageren op hun zoekertjes met vraag naar hulp en meteen de chat starten. Je regelt zelf de betaling en administratie via jouw onderneming.

Hiervoor neem je Kluster PRO.

Optie 2: Bijklussen als particulier

Zolang je een dienst uitoefent die verschilt van je hoofdactiviteit, ben je eigenlijk aan de slag als particulier en niet als zelfstandige. In dat geval mag je dus zorgeloos bijverdienen via de deeleconomie!

Hiervoor gebruik je Kluster Premium.

Voorbeeld: Een zelfstandige metser mag niet bijklussen via de deeleconomie door metselwerken uit te voeren via Kluster. Dat kan wel als hij in plaats daarvan elektriciteit legt, kookt of een andere taak uitoefent. Een metser in loondienst kan daarentegen perfect na zijn uren nog bijverdienen door metselwerken uit te voeren.

Wil de metser toch nieuwe klanten vinden, dan kan hij een Kluster PRO account nemen.

spaarpunten kluster

Altijd binnen handbereik!

Hulp vinden of bijverdienen was nog nooit zo eenvoudig. Dankzij de handige app heb je Kluster steeds op zak!

Installeer door via je smartphone of tablet op onderstaande knop te klikken.

itunes app store
google play store kluster