Skip links

Hoe ben je verzekerd als je klust of laat klussen via Kluster?

Bij Kluster dragen we een volledige ontzorging van je klus hoog in het vaandel. We regelen alle legale en fiscale administratie,  een beveiligde betaling, het zoeken en afspreken,…

Af en toe kan er natuurlijk iets mis gaan, dat is onvermijdelijk. Ook daar passen we graag een mouw aan. Wanneer je een klus boekt, uitvoert en betaalt via Kluster ben je als particulier automatisch verzekerd!

We sloten verschillende polissen af om je zowel als klant en als klusser zo goed mogelijk te beschermen.

Opgelet: wanneer je kiest voor een klusser met het “PRO” label, boek je een zelfstandige professional. Je bent dan niet verzekerd door de Kluster verzekering, maar maakt gebruik van de normale aansprakelijkheidsregeling wanneer je een dienst afneemt van een bedrijf.

verzekering bij kluster

BA Uibating
Deze polis verzekert de materiële, immateriële en lichamelijke schade die veroorzaakt wordt aan derden door goederen of personen die de klusser inzet tijdens zijn activiteiten.

Voorbeeld: De klusser boort een gat in de muur en raakt hierbij een elektriciteitsleiding. Bijkomende werken zijn nodig om de schade te herstellen.

BA Na levering
Deze polis verzekert de materiële, immateriële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden door werken na de uitvoering ervan.

Voorbeeld: De klusser voert werken uit aan de keukenkraan maar de aansluiting is niet goed gebeurd en er ontstaat een lek. Het waterlek beschadigt de keukenkasten.

BA Toevertrouwd goed
Deze polis verzekert de materiële en immateriële schade die veroorzaakt wordt aan goederen die toebehoren aan de klant en die zijn toevertrouwd aan de klusser. Gaat er iets mis met materiaal dat eigendom is van de klant? In dat geval komt de verzekering tussen.

Voorbeeld: De klusser maait het gras met de grasmaaier van de klant, maar beschadigt deze op een steen. De schade moet hersteld worden.

Rechtsbijstand
Stel dat het toch een gerechtelijk dispuut komt, dan zijn ook zowel de klant als de klusser ondersteund door de rechtsbijstand van de verzekeraar.

Dekkingen en vrijstellingen

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende dekkingen en bijhorende vrijstelling (franchise) per schadegeval.

Heb je vragen over een specifieke situatie? Neem dan contact met ons op via de chat of per mail!

BA Uibating

Dekking Maximale dekking Vrijstelling
Lichamelijke schade, stoffelijke schade en onstoffelijke

gevolgschade (vermengd)

1.500.000 EUR 250 EUR (stoffelijke schade en onstoffelijke schade)
Zuivere onstoffelijke schade 250.000 EUR 250 EUR

 

Sublimieten en vrijstellingen voor stoffelijke schade:

Dekking Maximale dekking Vrijstelling
Schade door brand, vuur, rook, ontploffing, water (EFFE) 250.000 EUR 250 EUR
Milieu-aantasting 250.000 EUR 250 EUR
Burenhinder (art. 544 BW) 250.000 EUR 250 EUR

 

BA Na levering

Dekking Maximale dekking Vrijstelling
Lichamelijke schade, stoffelijke schade en onstoffelijke

gevolgschade (vermengd)

1.500.000 EUR 250 EUR (stoffelijke schade en onstoffelijke schade)

 

Sublimieten en vrijstellingen voor stoffelijke schade:

Dekking Maximale dekking Vrijstelling
Schade door brand, vuur, rook, ontploffing, water (EFFE) 250.000 EUR 250 EUR

 

BA Toevertrouwd goed 

Dekking Maximale dekking Vrijstelling
Stoffelijke Schade en onstoffelijke gevolgschade 12.500 EUR 250 EUR

 

Rechtsbijstand 

Dekking Maximale dekking Vrijstelling
Strafrechterlijk verweer 25.000 EUR
Burgerlijk verhaal 25.000 EUR
(drempel 200 EUR)
Onvermogen 7.500 EUR 250 EUR
Voorschot op schadevergoeding 12.500 EUR
(drempel 250 EUR)
Strafrechterlijke borgstelling 12.500 EUR